Cân tiểu ly chính xác cao I-2000/0.1G

350,000

Tải trọng: 2000g

Sai số: 0.1g

Kích thước đĩa: 100x100mm

Nguồn sử dụng pin