Quả cân chuẩn

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Trong quá trình sử dụng cân điện tử, sau khi dùng trong thời gian dài, thì chắc chắn cân  điện tử sẽ bị sai số. Vấn đề sai số này rất quan trọng, nếu không khắc phục chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp, công  ty cũng như hộ kinh doanh buôn bán.

Khi cân bị sai số, chắc chắn uy tín của chúng ta sẽ bị giảm đi trong mắt khách hàng, các vật mẫu hoặc trong phòng thí nghiệm sẽ bị thiếu chính xác trong quá trình nghiên cứu.

Các nguyên liệu và hàng hóa đầu vào bị thiếu, gây thất thoát cũng như tốn kém chi phí nhiều cho doanh nghiệp.

Vì vậy, hệ thống hiệu chuẩn và kiểm định ra đời, nhằm khắc phục các vướng mắt đó. Để hiệu chuẩn và kiểm định được các thiết bị cân điện tử, thì sản phẩm không thể thiếu để đánh giá chính xác quá trình này chính là quả cân chuẩn.

Các bộ quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn là một vật dụng, dùng để làm thước đo độ chính xác cho cân. Muốn biết cân chính xác hay không, ta chỉ cần đặt các quả cân chuẩn có khối lượng  tương ứng lên bàn cân, nếu cân hiển thị đúng khối lượng của quả cân chuẩn thì cân đó chính xác. Còn nếu không đúng tức bị lệch, thì ta phải tiến hàng calib (Hiệu chuẩn) lại cân.

Thì quả cân chuẩn chính là vật dụng quan trọng để hiệu chuẩn chính xác cho cân, giúp các vấn đề sai số được khắc phục nhanh chóng nhất.

Quả cân chuẩn được phân theo các cấp độ chính xác khác nhau, bao gồm các cấp độ là (cấp độ được phân theo độ chính xác giảm dần từ cao xuống thấp)

Chuẩn E1 -> chuẩn E2 -> chuẩn F1-> chuẩn F2 -> chuẩn M1 -> chuẩn M2 -> chuẩn M3

Trong đó, các quả cân chủ yếu được sử dụng cho cân điện tử và mục đích buôn bán thương mại là:

    • Quả cân chuẩn F1
    • Quả cân chuẩn M1
    • Quả cân chuẩn M

Các quả cân tùy theo nhu cầu cũng có các loại quả cân lẻ và bộ quả cân. Khối lượng và độ chính xác rất nhiều từ 1mg đến 20kg. Với chất liệu có thể là quả gang hoặc inox 304.

Cùng chọn các loại quả cân phù hợp cho nhu cầu của mình nhé!!!


Mua nhé! mua nhé!