Thước cặp đo sâu Mitutoyo 150mm 527-121

1,980,000