Thước cặp điện tử Mitutoyo 150mm 500-196-30

2,895,000