Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 150mm 505-730

1,762,000