Cân tiểu ly chính xác cao I-500/0.01G

350,000

Tải trọng: 500g

Sai số: 0.01g

Kích thước đĩa: 100x100mm

Nguồn sử dụng pin